Cantata Profana

„Volt egy öreg apó. Volt néki, volt néki Kilenc szép szál fia, Testéből sarjadzott Kilenc szép szál fia. Nem nevelte őket Semmi mesterségre, Szántásra-vetésre, Ménesterelésre, Csordaterelésre: Hanem csak nevelte Hegyet-völgyet járni, Szarvasra vadászni. Az erdőket járta És vadra vadászott Kilenc szép szál fiú……

Addig nyomozgattak, Utat tévesztettek, Erdő sűrűjében Szarvasokká lettek: Karcsú szarvasokká váltak Erdő sűrűjében…Az ő édes apjok Hozzájuk így szólott, És híva hívta És őket hívó szóval hívta: „Édes szeretteim, Kedves gyermekeim, Gyertek, gyertek haza, Gyertek vélem haza, Jó anyátok vár már! Jöjjetek ti vélem A jó anyátokhoz, A ti jó anyátok Várva vár magához…  A legnagyobb szarvas – Legkedvesebb fiú — Szóval felelvén Hozzá imígy szóla: „Kedves édes apánk, Te csak eridj haza A mi édes jó anyánkhoz! De mi nem megyünk! De mi nem megyünk: Mert a mi szarvunk Ajtón be nem térhet, Csak betér völgyekbe. A mi karcsú testünk Gunyában nem járhat, Csak járhat lombok közt. Karcsu lábunk nem lép Tűzhely hamujába, Csak puha avarba. A mi szájunk többé Nem iszik pohárból, Csak hűvös forrásból.”(Bartók Béla)

Elmentek a háztól a fiúk, szarvassá változtak, és többet a szarvuk ajtón be nem térhet. Mint ahogy felnőnek és elmennek a gyermekeink, és nem jönnek már vissza. Persze hazajönnek, visszajönnek, de mégsem. Nem az jön már haza, aki elment, és nem oda jön haza, ahonnan elindult. Mert minden változik. Az időnek iránya van. Elszakadtunk.  

Ez az ember életének egyik drámája. De ez a rend. És így szép.  

„És az ő szarvuk Ajtón be nem térhet, Csak betér völgyekbe. A karcsú testük Gunyában nem járhat, Csak járhat lombok közt. A lábuk nem lép Tűzhely hamujába, Csak a puha avarba. A szájuk többé Nem iszik pohárból, Csak tiszta forrásból.”