Ferenc pápa

Az erkölcs jó stabil keretét adja az életünknek. Évezredek óta kísér bennünket, alkalmazkodik a változó körülményeinkhez. Sok fájdalomtól és pusztítástól kímél meg. Vegyük például a családot!

Gyermeket nevelni, gondoskodni róla erkölcsös. Aki elhanyagolja a gyermekét, vagy lopni tanítja, vét az erkölcs ellen. Vagy például dolgozni a családért erkölcsös. Viszont léhán élni, kicsapongani, bántalmazni a családot erkölcstelen.

Mi módon hat az erkölcs? Részben belső, részben külső erők révén. Belső erő a saját lelkiismeret. A külső erőt pedig a közvélemény adja. Az erkölcstelen viselkedés láttán az emberek elítélően összesúgnak. Van ennek ereje. 

De furcsa ez az erkölcs például abból a szempontból, hogy nem terjed ki mindenre. Ha már a családnál maradunk, nem nagyon tartjuk erkölcstelennek, ha egy házaspár egymás ellenségeként  válik el, vagy éveken keresztül marakodnak az osztozkodáson. Közben súlyos sebeket ejtenek egymáson. Vagy háttérben marad az erkölcs akkor is, amikor váláskor a gyermek áldozatul esik a szülői ellenségeskedésnek. Nem engedik az egyik szülővel a kapcsolatot tartani. Előfordul, hogy olyan mértékig befolyásolják a gyermek gondolkozását, hogy a gyermek saját maga ítéli el a távollévő szülőt, és saját akaratából mond le a kapcsolattartásról. (Senkit ne tévesszen meg, hogy mindkét fél szentül meg van győződve a saját ártatlan igazságáról.) Sem a lelkiismeret, sem a közvélekedés nem szokta ilyenkor nagyon mutatni magát. Valamiért az ilyen válás miatti  problémák ma még nem látszanak erkölcsi természetűnek. Pedig éppen elég fájdalmat és pusztítást okoznak. Jogászok rendezik el a dolgokat a jóakarat helyett. Lehet, hogy viszonylag új jelenségekről van szó, nem volt még idő kialakulni a társadalmi tapasztalatnak. Nem nagyon készültek filmek, regények, nem keringenek eléggé az interneten a történetek, nem erről szólnak a prédikációk vasárnaponként a templomokban. 

Vagyis most akár tehetünk is egy lépést ebbe az irányba. Ferenc pápa apostoli buzdítást adott ki a családról és a házasságról, és ebben a válást követő családi kapcsolatokról is van szó. 

Örüljünk minden lépésnek, ami az erkölcsöt a válások világára is kiterjeszti!

https://kdnp.hu/ezaz/megjelent-ferenc-pápa-apostoli-buzd%C3%ADtása-családról-és-házasságról