Gasztroszkópia hipnózisban

rövidített és módosított előadáskivonat

Az eredeti előadás elhangzott a Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusán Budapesten 2014. január 23-án.

TársszerzőK: Kuritárné dr. Szabó Ildikó és dr. Kozma Ottó

Bevezetés

A Magyarországon szokásos Lidocain garat érzéstelenítés mellett a gasztroszkópia még jelentős kellemetlenséget okoz a betegeknek. Felmerülhet még a gyógyszeres érzéstelenítés (altatás) lehetősége is, de ennek a lehetséges szövődményei, az újraélesztési készenlét, a többlet költsége, nagy hátrányt jelent.A hipnózisnak ezzel szemben nincsenek mellékhatásai, nem igényel eszközöket, csak egy szakembert.A hipnózis megtalálja a helyét a modern szomatikus orvoslásban. Legismertebb talán a fogászati hipnózis, de közlemények foglalkoznak a fájdalom, a hányinger, a szorongás csillapítással, a hipnózissal támogatott helyi érzéstelenítésben végzett műtétekkel, irritabilis bél szindróma hipnózis kezelésével, diagnosztikus beavatkozások, például gasztroszkópia, vastagbéltükrözés hipnózisban történő elvégzésével is.Ez volt a háttere annak, hogy elkezdtük a gasztroszkópiát hipnózisban végezni.Összesen 17 vizsgálatot végeztünk 22 hónap alatt. Nyíregyházán.

Nézzük a betegcsoport általános jellemzését:

összes beteg 17
nő: 13
férfi 4
Életkor átlag: 49,1 év,
szórás 14,7 év,
legfiatalabb 26 év,
legidősebb 68
évdiagnózis: gastritis 6
bulbitis 2
GERD
1ulcus ventriculi 2
negatív 6 

Módszer

A gasztroszkópiát minden esetben társszerző gasztroenterológus kollégám végezte, és én voltam a hipnotizőr.A gasztroenterológus kollégám a hipnózist csak a szorongó betegeinek ajánlotta fel. Megjegyzem, hogy sok esetben tapasztalt félelmet a hipnózistól is.Én a beteggel először a vizsgálatkor találkoztam. Megelőző felkészítő alkalom nem volt. Megbeszéltük, hogy miért kérte a hipnózist, milyen konkrét félelmei vannak, milyen korábbi tapasztalatai vagy információi vannak a vizsgálatról, volt-e korábbi relaxációs vagy hipnotikus élménye, milyen a pszichiátriai kórtörténete. Ezután elmondtam a vizsgálat menetét, a hipnózis létrehozásának a módját, a hipnózis várható eredményeit. Megbeszéltük a felmerülő kérdéseket, és egyúttal létrejött a kapcsolatépítés, az egymásra hangolódás, a bizalomépítés.A lidocainos garat érzéstelenítés után a beteg bal oldalfekvésben helyezkedett el a vizsgálóasztalon. Megkérdeztem, hogy nem zavarja-e, ha a vizsgálat közben a jobb vállára teszem a kezem? Minden esetben megkaptam erre az engedélyt. A relaxációs  hipnózis létrehozása csukott szemmel, érzékszervileg ellenőrizhető állítások és a transz állapot mélyítésére vonatkozó szuggesztiokkal kezdődött. Külön figyelmet szenteltem az izomellazulás, különösen a garat és a nyak izmainak az ellazítására. Ezután  megkértem a beteget, hogy képzeljen el egy kellemes környezetet, ahol jól érezné magát, és mondja el az élményeit. A képet minden érzékszervi minőségében részleteztük. Ez a transz további mélyítését, illetve a vizsgálat alatt felhasznált szuggesztiok tematizálását szolgáltaEzt követően kezdődött a vizsgálat. Először megkértük a beteget, hogy engedje a szájába tenni a műanyag illesztéket, majd miután az illesztéken keresztül az eszközt a garatba vezették nyelje azt le. Ennyi volt a vizsgálatnak az a része, ahol a beteg tudatos együttműködésére volt szükség. Azzal együtt, hogy ezeket az instrukciókat a gasztorenterológus kollégával együtt én is megismételtem, egyúttal a már megismert kellemes helyre emlékeztettem. A vizsgálat további folyamán is a már ismert kellemes élményt részleteztem, így segítve a transz állapot fenntartását.A vizsgálat után a hipnózis élményéről kértünk visszajelzést, majd már távollétemben zajlott a részletes belgyógyászati konzultáció.

A hipnózis többlet időigénye:

A vizsgálatot megelőző előkészítő beszélgetés időtartama10 perc. A hipnózis indukció 7 perc, a záró megbeszélés 3 perc.Maga a gasztroszkópia  vizsgálat átlagos időtartama előkészülettel együtt 15 perc.A hipnotizőr részéről a rendelőbe érkezéstől a távozásig a vizsgálat időigénye 35-40 perc. A gasztroenterológus részéről a hipnózis miatt felmerülő többlet idő 15-20 perc, de jó munkaszervezéssel az első tájékozódó beszélgetés idejét szabadon felhasználhatja másra, mert ezen nem kell jelen lennie. Ebben az esetben csak 10 perccel nyúlik meg a vizsgálat időtartama. Ezt igen kedvezőnek tartjuk.A vizsgálati idő hosszabbodásával szembeállíthatjuk a gasztroenterológus nyereségét. A kollégám a hipnózissal nagyon elégedett volt. Egyrészt néhány beteg a hipnózis nélkül nem vállalta volna a vizsgálatot. Másrészt a betegek viszonylagos nyugalma jobb feltételeket jelentett a vizsgálat elvégzéséhez, mint korábban az izgatott, néha a vizsgálatot megszakító betegei esetében volt. A vizsgálatra a beteg nyugalma, jó együttműködése miatt több idő állt rendelkezésére.Miután megbeszéltük a gasztroenterológus és a hipnotizőr oldalát, lássuk a lényeget, a beteget, hiszen ne felejtsük, ő van a középpontban.A hipnózissal a gasztroszkópiától való félelmet és az okozott kellemetlenséget akartuk csökkenteni. Felmerül az izgalmas kérdés, hogy mennyire sikerült ez. Először is megkértük a betegeket, hogy egy tízes skálán jelöljék be, hogy mennyire volt kellemetlen a vizsgálat? 1-es: egyáltalán nem kellemetlen, 10-es szinte elviselhetetlenül kellemetlen. Az átlag 3,9. Ebből még nem lehet következtetni a hipnózis hatására. A vizsgálati helyzet nem tette lehetővé, hogy a betegeket randomizálva kontroll és hipnózisos csoportba soroljuk. Ennek legfontosabb akadálya az volt, hogy a betegek egy része igényelte a hipnózist, és ezt az igényt mindenképpen ki szerettük volna elégíteni. Ezért választottuk a saját kontrollt, miszerint a betegek a vizsgálat előtti szorongásaikat hasonlították össze a tényleges tapasztalataikkal. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy egy megismételt vizsgálat esetén kérné-e ismét a hipnózist.Ez az összefoglaló kérdés azért fontos, mert az első kettőből kiderül egy-egy számszerű érték, de az, hogy ezzel elégedett-e a beteg, az a harmadik kérdésre adott válaszból derül ki. Ezzel a válasszal igen elégedettek voltunk. Nem tudnék arra a kérdésre választ adni, hogy a betegek elégedettségét milyen mértékben okozta a módosult tudatállapot, a fájdalomcsökkentő szuggesztio, és mennyire az egyéb kapcsolati tényezők. Mert ilyenek is voltak, néhányat számba veszünk. Két orvos foglalkozott a beteggel, az egyik csak azért volt jelen, hogy neki a vizsgálat ne legyen kellemetlen. Elmondhatta a félelmeit, ezeket mérlegelték, reagáltak rá. Hipnózist alkalmaztak a kedvéért. Közben egy orvos folyamatosan beszélt hozzá, fogta a vállát, támogatta. Orvoskongresszusokon nem szokás, de itt, egy pszichiátriai kongresszuson kimondhatom: szerettük a beteget. Vajon a hipnózis és a szeretet külön-külön mennyit tett ki? Kíváncsi lennék rá, de nem nagyon. A beteg véleménye számít.Conlong 1999-es közleményében a gasztroszkópia előtt a betegeket 3 csoportba sorolták. Az egyik csak a garat érzéstelenítésben részesült. A második csoport a garat érzéstelenítés mellett intravénás benzodiazepint kapott, a harmadik csoport a garat érzéstelenítés mellett hipnózisban részesült. A gasztroszkópia előtt a hipnózis indukciót egy másik helyiségben végezték el, a már hipnotizált beteget vitték be az endoszkópos laborba, akit nem kísért a hipnotizőr. A vizsgáló orvos sem tudta, hogy a megvizsgálandó beteg intravénás gyógyszeres kezelésben részesült, hipnózisban van, vagy csak a lidocainos garat érzéstelenítést kapta. Ebben az elrendezésben a hipnózis nem bizonyult hatékonynak. Ezek a tapasztalatok felhívják a figyelmet arra, hogy a módosult tudatállapot mellett valószínűleg fontos a vizsgálat érzelmi környezete is. A hipnózisban végzett gasztroszkópia során a pszichoterapeuta kilépett a megszokott határai mögül, és együtt dolgozott a gasztroenterológussal. Megvalósult a pszichoszomatikus ellátás, és ezzel a beteg elégedett volt. Ennek analógiájára valószínűleg több kiaknázatlan lehetőség áll még előttünk ezen a határterületen. Végezetül a nyilvánosságot említem meg. Fontos az eredményeket bemutatni, hogy a hipnózissal kapcsolatos indokolatlan előítéleteket csökkentsük.